امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
در پی حملات فاجعه¬بار به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، بی¬درنگ رسانه¬های گروهی امریکا برای تحلیل انگیزه، منطق و ایدئولوژی طراحان این حملات به کارشناسان خاورمیانه روی آوردند. ایشان حتی گاه توصیه¬هایی به ایالات متحد امریکا کردند که در واکنش به این حملات چه اقداماتی باید اتخاذ کند. از زمان جنگ خلیج (فارس) همین دانشمندان و استادان دانشگاه برای تحلیل اوضاع منطقه در مقابل دوربین و میکروفون رسانه¬های گروهی قرار گرفتند. برخی از این تحلیل¬ها خردمندانه، آگاهانه و آگاهی¬دهنده بودند. با این همه، تعداد پرشماری از آنها نیز تحلیل¬هایی سطحی¬، گمراه‌کننده و نادرست بودند.
همان ¬طور که مارتین کرامر در این آزمون راهگشا و شجاعانه دربارة وضعیت رشتة خود استدلال می¬کند، مؤسسات آموزش عالی امریکا متخصص در امور خاورمیانه در قالب توصیه‌ها و تحلیل‌های ناشیانه ای خدمات خود را به دولت ایالات متحد امریکا ارائه کرده‌اند. برداشت مجامع علمی از خاورمیانه بر اساس نه واقعیت¬های منطقه، که بر اساس فضای حاکم بر رشتۀ مطالعاتی ایشان بود. بسیاری از فعالان و متخصصان این عرصه اعضای بازماندة جناح چپ هستند که تحت تاثیر القائات و دیدگاه¬های جهان سوم عمل می¬کنند. هم¬چنین بسیاری از این استادان زادة منطقة خاورمیانه هستند و به آرمان های بی¬اعتبار آن دلبسته¬اند. در نتیجه، همدردی و هم¬آوایی با افراطی¬گرایی در خاورمیانه و نوعی تردید و دودلی دربارة نقش جهانی امریکا در خاورمیانه وجود دارد.
ما مفتخریم که مارتین کرامر را برای انجام این تحقیق انتخاب کردیم. همان طور که دکتر مارتین کرامر در مقدمۀ کتاب خود نوشته است، او برای مراکز علمی امریکا یک «غریبة محرم» است. وی با آن که خود از ناظران خاورمیانه است، ناظر بر محصول مطالعات خاورمیانه امریکا نیز هست و از این رو دیگر گرفتار و اسیر آن نیست. مهم¬تر از آن، وی محققی توانمند است که با استفاده از تجاربش دربارة مسلمانان در جهان کنونی در سطح بین¬المللی شناخته شده است. کمتر پژوهشگرانی در امریکا، اروپا و خاورمیانه می¬توان یافت که نظیر مارتین کرامر در سطح بین¬الملل مورد احترام باشند.
دیویی :
‫‬‮‭956/071073
کتابشناسی ملی :
3301439
شابک :
‫‭978-964-426-703-1
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
256
کنگره :
‫DS61/9 ‭/‮الف‬9‫‬‮‭ک4 1392

کتاب های مشابه برج های عاج بر روی شن