امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یک ازدواج موفق و سعادتمند برای خانمهای جوان زمانی امکانپدیر است که خواستگاران مناسب و شایسته ای داشته باشند تا بتوانند از بین انها بهترین گزینه را که متناسب با شرایط انها باشد را برای همسری برگزینند این کتاب دختران جوان در استانه ازدواج را با مفهوم خواستگار و معایب و محاسن خواستگاران قدیم و امروزی اشنا میکند همچنین راهکارهایی برای خودشناسی در ازدواج و امادگیهای لازم برای این امر را شرح می دهد در ادامه از فصل چهارم تا فصل هشتم کتاب روشهای جدب خواستگار و راهکارهای داشتن خواستگاران بیشتر و چگونگی ازدواج مجدد خانمهایی که در ازدواج اولشان شکست خورده اند را توضیح می دهد واز فصل هشتم تا اخر کتاب موانع جذب خواستگار و عواملی که باعث میشود این قشر از جامعه خواستگار نداشته باشندو راهکارهای بر طرف کردن این موانع را توضیح میدهد
صفحات کتاب :
146
کنگره :
‫‭HQ745‫‭‭/ح2ج4 1395‬
دیویی :
‫‭392/5‬
کتابشناسی ملی :
4242505
شابک :
‫‭976-600-6447-68-1‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه جذب خواستگار