کتاب پرواز به سوی آبرو pdf رایگان

اصول و روش های آبرومندی

امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
آبرو حیثیتی از انسان اطلاق می شود که مورد ستایش یا سرزنش واقع می گردد، خواه در خود او باشد یا در خانواده و کسانی که به گونه ای با او پیوند دارند.
شاخت و کاربرد سلسله آدابی که به انسان هویت، اصالت، عزت نفس و بزرگواری بخشیده و شخصیت او را در بین مردم ممتاز می گرداند تا جایی که مورد ستایش آنان قرار می گیرد.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
96
کنگره :
BP251/2‫‬‭/ر3پ4 1394
دیویی :
297/634
کتابشناسی ملی :
3721522
شابک :
978-600-6490-77-9‬‮‬

کتاب های مشابه پرواز به سوی آبرو