کتاب آموزش انگلیسی از طریق اخبار 8 صوتی

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه آموزش زبان انگلیسی از طریق اخبار روان ترین و ساده ترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی می باشد که با استفاده از اخبار زبان انگلیسی را به زبان آموزان آموزش می دهد. در واقع این مجموعه شامل اخبار شبکه های معروف امریکا می باشد، که که گوینده گان آن خبر ها را به گونه ای بیان می کنند که قابل فهم و درک عموم مردم باشد.این محصول قسمت هشتم از این مجموعه است که به صورت صوت همگام با متن ارایه شده است،همگامی صوت با متن باعث تقویت مهارت شنیداری می شود و می تواند تاثیر زیادی در درک مطلب داشته باشد
صفحات کتاب :
14

کتاب های مشابه آموزش انگلیسی از طریق اخبار 8