امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
نظام حقوقی، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و مرتبطی است که بر اساس مبانی ویژه و برای اهداف خاص تنظیم می‌شود. مؤلف کتاب، ضمن بیان چند ویژگی، مشخصات نظام حقوقی را برمی‌شمارد؛ از جمله: وجود قواعد عام، جامعیت قواعد کلی، ضمانت اجرایی و ... . همچنین روابط انسان با خدا و انسان با انسان را بررسی کرده و انسجام و هماهنگی مقررات و قوانین اسلامی را نشان می‌دهد. این کتاب برای سطح مقدماتی نگاشته شده و هدف از آن، نگاهی اجمالی به نظام حقوقی اسلام از طریق بیان احکام، قواعد و نظریات مختلف فقهی و حقوقی است تا انسجام، مبناداری و هد‌فمند بودن حقوق اسلامی آشکار گردد. ..
شابک :
‫‭978-600-429-011-1
سال نشر :
1394
کد کتاب :
BA0009
صفحات کتاب :
376
کنگره :
‫‭BP230/1‫‭/ق9ن6 1394
دیویی :
‫‭297/4834
کتابشناسی ملی :
4161865

کتاب های مشابه نظام حقوقی اسلام