نظر شما چیست؟
علما و محدثان شیعه واهل سنت، از نخستین قرون اسلامی، برای برپایی کرسی تدریس حدیث و پژوهش در آن ، کوشش بسیار کرده اند که از جمله پرداختن به اصطلاحات حدیثی و تحلیل آنها می باشد. این کتاب با بیان بیش از یکصد اصطلاح حدیثی ، با نگاه تطبیقی بین اصطلاحات حدیثی شیعه و اهل سنت تدوین شده و شامل حدیث از نظر تعداد راویان، حالات راویان و اوصاف حدیث می باشد که آگاهی از هر یک، در ارزیابی و اعتبار سنجی احادیث، سودمند است.
سال نشر :
1391
کد کتاب :
BA0094
صفحات کتاب :
335
کنگره :
BP109‫‭/م8ع73 1391
دیویی :
297/26‬
کتابشناسی ملی :
2767098
شابک :
978-964-195-628-0‬‬

کتاب های مشابه علم الدرایه تطبیقی