امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,500
نظر شما چیست؟
امروزه بیشتر نظام های کلامی غرب با تفکر اومانیستی، انسان شناسی را بر خداشناسی مقدم ساخته اند. پژوهشگر صاحب رأی باید از گرفتاری در تحولات اساسی تمدن غرب در سده های اخیر بپرهیزد، زیرا انحراف از مسیر تفکر و بی اعتباری کتاب مقدس بزرگترین عامل سنت ستیزی و تجدد زدگی در این سرزمین شده است...
صفحات کتاب :
464
کنگره :
BP203‫‬‭‬‭‬‭/خ5م5 1388
دیویی :
297/4
کتابشناسی ملی :
1886122
شابک :
978-964-195-109-4
سال نشر :
1388
کد کتاب :
BA0092

کتاب های مشابه مسائل جدید کلامی و فلسفه دین(جلد سوم)