امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
تشکیلات اسلامی، میراث ادبیات اداری جهان و بخش بی نظری از تمدن اسلامی و نمایه تغییرات سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی در جوامع اسلامی، در هزار سال اسلام کلاسیک، همزمان با قرون وسطا و دوران تاریکی اروپاست. این پدیده که موجب شگفتی خاورشناسان بوده است، با دولت حضرت محمد(ص) (633-622م) و خلافت و امامت را شدین تاریخی، با خلافت عثمانی و سلطنت صفوی به نهایت توسعه رسید. پژوهش حاضر، بررسی سازمان های اداری، مناسب، مشاغل، وزارت و دیوان های برید، رسایل، جنگ، مالی و قضا بر اساس منابع اصلی و معتبر معاصر حدود چهارصد دولت در سرزمین های اسلامی است...
کنگره :
‫‭BP231‫‭/ش945ت2 1392
دیویی :
‫‭297/4832
کتابشناسی ملی :
3040938
شابک :
978-964-195-667-9
سال نشر :
1392
کد کتاب :
BA0180
صفحات کتاب :
384

کتاب های مشابه تاریخ تشکیلات در اسلام