امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اشتباهات و خطاهای زندگی ، سنگ بنای پیشرفت شما هستند. آن ها ارزشمندند، زیرا آموزگاران شما هستند.

از اینکه مرتکب اشتباه شدید، خودتان را تنبیه و مجازات نکنید، اگر مشتاق باشید از اشتباهاتتان چیزی بیاموزید و رشد کنید، در این صورت، این اشتباهات چیزی گامی است به سوی ترقی و تکامل در زندگیتان...
صفحات کتاب :
106

کتاب های مشابه چند قدم تا شناخت خود