امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
انسان موجودی اجتماعی است که از گذشته های بسیار دور، برای رفع نیاز های فردی خود، اقدام به تشکیل خانواده، به منزله یک اجتماع کوچک نمود و پس از برخورداری از مزیّت های آن، برای دفع خطرات و وصول به امکانات و شرایط بهتر و تأمین معیشت، جوامع بزرگ تر را تشکیل داد و به این ترتیب زندگی قبیله ای و سپس شهری یکی پس از دیگری شکل گرفت.
بدیهی است که به دنبال اجتماع انسان ها، اختلاف نظرها و سلیقه ها نیز افزایش یافت. بنابراین، برای رفع اختلافات ...
صفحات کتاب :
415
کنگره :
‭BBR327‬‭/ح5ف8 1388‬
دیویی :
‭189/1‬
کتابشناسی ملی :
1924977
شابک :
‫‬‭9789641951469
سال نشر :
1388
کد کتاب :
BP0166

کتاب های مشابه فلسفه سیاسی فارابی و ارتباط آن با ولایت فقیه