امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
درباره سرگذشت شیعیان افغانستان، نانوشته های بسیاری وجود دارد؛ البته دلیل آن، به این باز می گردد که شیعیان در گذشته های تاریخی این سرزمین مورد ستم حکومت های آن روزگار قرار گرفته اند و با آنها برخوردهای ناعادلانه ای شده است. بیش از همه، تاریخ، تمدن و فرهنگ پیروان مذهب تشیع انکار می شود و در برخی موارد سکوت مورخان را در پی دارد؛ درحالی که این جامعه، دارای تمدن کهن و فرهنگ غنی بوده که به صورت آثار مکتوب گردآوری نشده است.
شگفت انگیزتر اینکه، هویت تاریخی و تمدنی این فرقه، آگاهانه انکار شده است؛ در حالی که شیعیان افغانستان یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در تمدن و فرهنگ این کشور به شمار می آیند؛ ازاین رو، این نوشتار تاثیرات آنها را در حوزه های علمی، اجتماعی و سیاسی تحت عنوان: «تمدن و فرهنگ شیعیان افغانستان، از صفویه تا دوره معاصر» بررسی می کند. کشور افغانستان در جغرافیای جهان اسلام جایگاه ویژه ای دارد و تنوع مذهبی و اقوام گوناگون آن، سبب دگرگونی ها و تاثیرات مهمی در این سرزمین شده است. شیعیان نیز در این گونه تحولات، نقش بسزایی داشته اند؛ ازاین رو، به گوشه هایی از مشارکت آنان در زمینه های فرهنگ و تمدن، همچنین حوزه های نقش آفرینی آنها اشاره می شود.
صفحات کتاب :
352
کنگره :
BP239‫‬‭‬‮‭/ آ9ت8 1389
دیویی :
‭297/5309581
کتابشناسی ملی :
2117591
شابک :
‭978-964-195-133-9
سال نشر :
1389
کد کتاب :
BP0273

کتاب های مشابه تمدن و فرهنگ شیعیان افغانستان