امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
گوهر دانش خیز و معرفت بیز اسلام، چنان کرد که عرب کتاب ناآشنا در یکی دو سده، در رشته های گونا گون دانش، سرمایه نوشتاری آن مایه سترگی اندوخت که تنها پس از گذشت اندکی از این دوران، دانشوران مسلمان وادار شدند برای شناساندن این اندوخته بزرگ فرهنگی به فهرست نگاری روی کنند، و چنین شد که فهرست نویسی که با اندکی تسامح همان کتاب شناسی است از تکاپوهای علمی مسلمانان کتاب آشنا شد.
باری، کهن ترین کتاب شناخت شناخته شده در فرهنگ اسلامی، فهرست بی همال تاریخ نگار و کتاب شناس بنام بغدادی، ابوالفرج محمد بن اسحاق معروف به ابن ندیم است که نگارش آن در 377ق به سر رسیده است...
کتابشناسی ملی :
2581104
شابک :
978-964-195-564-1
سال نشر :
1390
کد کتاب :
BP0366
صفحات کتاب :
440
کنگره :
‫Z5814‭‬ ‭/‮الف‬5‫‬‭ر683 1390
دیویی :
‫‬‭016/2974837

کتاب های مشابه کتاب شناسی تعلیم و تربیت در اسلام