امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
1,500
نظر شما چیست؟
مراد از نظام سیاسی و دولت دینی، نظام و دولتی است که خطوط اصلی عملکرد آن را دین تعیین می کند و در مقام عمل، حفظ ارزش های دینی را همواره وظیفه خود می داند. البته مراد ما در اینجا از دولت دینی، دولت اسلامی است که ارزش ها و اصول خود را از دین اسلام می گیرد. بنابراین، معیار دینی بودن یک نظام و دولت به معنای «استناد» به دین و پذیرش ...
صفحات کتاب :
207
کنگره :
‫‬‭‬‭BP230/14‫‬‭‬‭/ف2ج2 1390
دیویی :
‫‬‭‬‭297/4832
کتابشناسی ملی :
‫2616820
شابک :
‫‬‭‬‭978-964-195-570-2
سال نشر :
1390
کد کتاب :
BP0428

کتاب های مشابه جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی