امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
نظر شما چیست؟
دیگر سراغ صندوقچه ی کهنه برنمی گردم؛ پُر از عکس های یادگاری و بازیچه های قدیمی ست که در گذشته تمام شده اند.
از سرنوشت سودوم عبرت گرفته ام، به اندازه ی حوصله ام قصه خوانده ام... نمی خواهم یک تندیس بی جان شوم که به درد موزه ای می خورد که مشتری هایش پیرهای چروکیده اند... وقت دیدنَم سری تکان می دهند و لبخند وارفته ای حواله ی هم می کنند و بعد چشم های شان گِرد می شود. بعد از مدت کوتاهی، کسالت آور می شوم و منتقل ام می کنند به جایی دیگر، به یک انبارِ نمور و تاریک، و با اشیایی کهنه ...
صفحات کتاب :
108
کنگره :
‫‬‭PIR8012/ھ4‫‬‭‫‬‭چ9 1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1896677
شابک :
9789642431663
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه چیزها