کتاب چهار بند مخالف pdf

پنج نمایشنامه تک پرده ای

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
نظر شما چیست؟
...آنگاه خنجر دهان باز کرد و هفت بار بر هفت بند پیکرش یورش برد. چهار ستون تنش فرو ریخت و پنج رکن بدنش از حیات باز ماند...
حالا من مثل کفتار بالای جنازه ات وایستادم و از لاشه ات نگهبانی می کنم.این منم روح عریان و شوریده یک زن که به مرده ای عاشق است، بگذار هرچی می خواهند بر آن اسم بگذارند. من تنها در چشمان تو زیبا هستم، زنم من، در تو تبلور پیدا می کنم، تو خدا را در دستان من گذاشتی، من این خداوندگار را می خواهم، پس تو را کشتم تا باقی بمانی...
صفحات کتاب :
63
کنگره :
PIR8041/ژ27‫‬‭آ18 1388
دیویی :
8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
‭م85-29334
شابک :
‬‭9647640927
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه چهار بند مخالف