نظر شما چیست؟
سرزمین متروک، جلد سوم داستان طولانی برج تاریک، برگرفته از شعر روایی رابرت برانینگ، «رولند نجیب زاده قدم به برج تاریک نهاد»، است.
در جلد اول، هفت تیرکش، دیدیم که رولند، آخرین هفت تیرکش دنیایی که دگرگون شده است، در تعقیب مرد سیاه پوش است و سرانجام او را می یابد. مرد سیاه پوش جادوگری به نام والتر است که به دروغ ادعا می کند در روزهایی که نیم دنیا هنوز متحد و یکپارچه بود، دوست پدر رولند بوده است.
یافتن مرد سیاه پوش که نیمی انسان، نیمی جادوگر است، آخرین هدف رولند نیست، بلکه او تنها حکم راهنمای رولند را در مسیر نیرومند و اسرارآمیز برج تاریک دارد؛ برجی که نویدبخش زمان اتحاد و پیوند است.
به راستی رولند کیست؟ جهان او، پیش از آن که تغییر کند، چگونه بوده است؟ برج چیست و چرا او به دنبال آن است؟ ما پاسخ های دقیق و کاملی برای این سؤال ها نداریم. واضح است که رولند به سرزمین دلاوران و قهرمانان تعلق دارد. او نجیب زاده ای مالک اراضی بسیار است. دنیای او، یادآور «عشق و نور» است. با مرور خاطرات رولند، سؤال های بسیاری درباره ی دنیای او به ذهن خطور می کند.
صفحات کتاب :
508
کنگره :
PS3566 ‭/ی85‫‬‮‭س4 1392
دیویی :
813/54
کتابشناسی ملی :
2062009
شابک :
9789642433537‮‬‬‬‬
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه سرزمین متروک