کتاب ادامه ی آفتاب pdf

مجموعه شعر آیینی شاعران جوان استان کرمان

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
13,700
نظر شما چیست؟
آنچه در دفتر حاضر موجب امیدواری است، رویکرد شاعران جوان به شعر عاشورا با عنایت به اتفاق های تازه ای است که در دو دهه ی اخیر در شعر امروز ایران افتاده است. تازگی در لحن و نگاه و روایت گری شعر ، ایجاد ساختارهای متفاوت در غزل، بخشیدن بعد حماسی به واقعه ی عاشورا و پرهیز از سوگ مداری صرف، استفاده از عناصر ملموس و شخصیت دادن به اشیاء و بهره گیری از شگردهای نوین در قافیه پردازی، از جمله ویژگی هایی است که می توان در شعرهای این دفتر ملاحظه کرد...
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2639-5
صفحات کتاب :
96
کنگره :
‫‬‭PIR4190‫‭‫‭‫‭/‮الف‬3‮الف51‬4 1391
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/620831
کتابشناسی ملی :
2923997
شابک :
‭978-600-175-437-1‬

کتاب های مشابه ادامه ی آفتاب