کتاب ادامه ی آفتاب pdf

مجموعه شعر آیینی شاعران جوان استان کرمان

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 13,700
نظر شما چیست؟
آنچه در دفتر حاضر موجب امیدواری است، رویکرد شاعران جوان به شعر عاشورا با عنایت به اتفاق های تازه ای است که در دو دهه ی اخیر در شعر امروز ایران افتاده است. تازگی در لحن و نگاه و روایت گری شعر ، ایجاد ساختارهای متفاوت در غزل، بخشیدن بعد حماسی به واقعه ی عاشورا و پرهیز از سوگ مداری صرف، استفاده از عناصر ملموس و شخصیت دادن به اشیاء و بهره گیری از شگردهای نوین در قافیه پردازی، از جمله ویژگی هایی است که می توان در شعرهای این دفتر ملاحظه کرد...
صفحات کتاب :
96
کنگره :
‫‬‭PIR4190‫‭‫‭‫‭/‮الف‬3‮الف51‬4 1391
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/620831
کتابشناسی ملی :
2923997
شابک :
‭978-600-175-437-1‬
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2639-5

کتاب های مشابه ادامه ی آفتاب