امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
60,400
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر جلد اول از مجموعه سه جلدی است که به نقد و بررسی هنر و زیبایی در نظر متفکران شرق می‌پردازد. شامل هشت فصل است که مندرجات آن شامل معنی عام و خاص هنر، حکمت وظیفه هنر، هنر و صنعت ما‌قبل آدم، غایت هنر ماقبل و... است.
کتابشناسی ملی :
2389078
شابک :
978-600-175-180-6‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2642-5
صفحات کتاب :
424
کنگره :
‫‬N69/3‭‬ ‭/ف2‫‭‫‭م4 1390ی
دیویی :
‫‬‭700/1

کتاب های مشابه آشنایی با آراء متفکران درباره هنر(جلد اول)