نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بیشتر مردم در سراسر دنیا به هیچ وجه از آموزش های مالی اطلاع ندارند و حتی گاهی آنها را ناکارآمد و زمان بر تلقی می کنند، در حالی که مبنا و پایة دنیای اقتصادی بر اساس همین آموزش ها بنا نهاده شده است و اگر کسی از آنها بی اطلاع باشد، قطعاً در زندگی خود با شکست مواجه خواهد شد. ما نه تنها برخلاف برنامه های دولت ها پیش نرفته ایم، بلکه برای رهایی از این وضعیت اسفناک، روی کمک های آن نیز حساب کرده ایم. بنابراین اصلاً نیاز نیست که نگران تضاد و دوگانگی موجود در برنامه ها و آموزش های ...
صفحات کتاب :
104
کنگره :
4521‭/ک94چ9 1394‬HG
دیویی :
332/1
کتابشناسی ملی :
4169517
شابک :
3-78-6235-600-978
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه شلیک به گاو مقدس پول