نظر شما چیست؟
... فیس بوک یک وب سایت شبکه اجتماعی است. برای درک بیشتر این تعریف باید گفت فیس بوک یک اجتماع آنلاین است، مکانی که افراد می توانند با یکدیگر ملاقات کرده و اطلاعاتی نظیر: عکس، ویدئو و دیگر اطلاعات را با یکدیگر رد و بدل نموده و در کل با دوستان، خانواده، همکاران، هم مدرسه ای ها، هم فکرها و مشتاقان خود و نیز هزاران نفر دیگر در شبکۀ اجتماعی خودشان، ارتباط داشته باشند. فیس بوک، مردم شهرها و مناطق، مشاغل یا مدارس، منازل و کشورهای مختلف را با یکدیگر پیوند می دهد. این سایت بر اساس یک سری صفحات سادة فرم ساخته شده است که به هر یک از افراد این امکان را می دهد تا اطلاعات مربوط به خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و با آنها ارتباط برقرار کنند. چنین به نظر می رسد که فیس بوک در جستجوی محیطی است که اعضای آن به طور منظم به کار دوستان وهمکارانِ خود آگاه بوده، فعالیت های شان را تقسیم کرده، علایق و مشغولیات شان را با دیگری در میان گذاشته، برای یکدیگر پیغام بگذارند و عضو گروه ها و شبکه های مختلف شوند، تا تنها در مورد چند نکته حرف بزنند.
صفحات کتاب :
200
کنگره :
‫‬‮‭HM743‭‬ /ف9‫‭گ2 1389
دیویی :
006/754
کتابشناسی ملی :
2155825
شابک :
‫‬‮‭‫‬‮‭978-964-8406-90-0
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه آموزش استفاده از شبکه های اجتماعی