کتاب آموزش گام به گام ترفندهای موبایل pdf

کتابی استثنایی برای استفاده فوق العاده از موبایل

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
نظر شما چیست؟
در دنیای تجارت امروزی دو ضرب المثل وجود دارد که در طول سالیان دراز صحت واعتبار خود را حفظ کرده اند. اول اینکه، دانش قدرت است و دوم اینکه ارزش شما بعنوان شخص فعال در امور تجاری توسط دانایی و اطلاعات پایه ای شما در این حیطه مشخص می شود. اگرچه، علاوه بر میزان دانش فردی، آشنایی با روابط اجتماعی و حقوق متقابل خود و مردم نیز یکی از عوامل مهم در موفقیت و دست یابی به اهداف در تجارت می باشد. بطورکلی همۀ ما می دانیم که در شرایط متغیر زندگی گاهی ما به دیگران نیازمندیم و نیز گاهی افراد دیگری به کمک و یا خدمات ما نیاز خواهند داشت. هنگامی که ارتباط بین دو نفر یا دو
گروه برقرار می شود، تنها نکتۀ قابل توجه و انتقادی داشتن جدیدترین و کارآمدترین اطلاعات دربارة نحوة برقراری ارتباط و اجرای اصول و قوانین خاص آن است . اشخاصی که از بیشترین اطلاعات و بهترین روش های ارتباطی در زندگی خود استفاده می کنند، ازجنبه های مثبت ارتباطات سالم کاملاً آگاهی دارند . افرادی که ابتدا بدون هیچگونه آگاهی ارتباطی را آغاز می کنند و قصد دارند در طول روابط متقابل به جنبه های مختلف ارتباط دست یابند در اشتباه بزرگی هستند، بلکه ارتباط نیز همانند تمامی فعالیت ها و مشاغل دردنیا استراتژی های خاص خود را می طلبد و نمی توان پس از شروع آن دربارة روش ها ودیگر مسائل آن تصمیم گیر کرد. افرادی که قبل از شروع ارتباط به نوع برخوردها، رو شها واستراتژی های آن می اندیشند، معمولاً سوابق بیشتر و بهتری در ارتباطات دا رند و همین فعالیت طولانی مدت باعث افزایش اعتبار آن ها در تعاملات اجتماعی و فردی می شود. دانستن چگونگی به کار گرفتن روش ها و اطلاعات پیش زمینه ای و انتخاب انواع مؤثر ارتباطی دو عاملی هستند که موفقیت افراد در این بخش از زندگی افراد را تضمین می کنند.
صفحات کتاب :
368
کنگره :
TK6570‭‬ ‭/ت8‫‬‭ر93 1390
دیویی :
‫‬‮‭621/38456
کتابشناسی ملی :
2518103
شابک :
‭978-600-6235-19-6
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه آموزش گام به گام ترفندهای موبایل