کتاب نزدیکترین گلخانه pdf

اصول پرورش و نگهداری گیاهان در منزل

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اولین عضوی که پس از کاشت دانه از آن خارج می شود، ریشه است که به سمت مرکز زمین رشد می کند. ریشه از چندین قسمت تشکیل شده است: کلاهک، منطقۀ مریستمی، منطقۀ رشد طولی و منطقۀ تارهای کِشنده. کلاهکِ ریشه وظیفۀ حفاظت از منطقۀ مریستمی را بر عهده دارد. منطقۀ مریستمی و منطقۀ رشد طولی ریشه، وظیفۀ رشد ریشه را بر عهده دارد و منطقۀ تارهای کشنده، محل اصلی جذب آب و مواد معدنی لازم برای گیاه است.
ریشه در گیاهان، چند وظیفۀ عمده بر عهده دارد:
صفحات کتاب :
84
کنگره :
‫‬‭SB419‫‭/ب25‮الف‬6 1395
دیویی :
‫‬‭635/965
کتابشناسی ملی :
4309412
شابک :
978-600-370-037-6
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه نزدیکترین گلخانه