امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
800
نظر شما چیست؟
اقتباس از کتاب : مُرده کشان جوزان استاد ابوالقاسم پاینده نمایشنامه ( بافتن تا یافتن ) سیری است بر احوالات آدمی این نمایشنامه یک اثر پژوهشی است و کتابنامه بهمراه دارد.

سجاده نمازی ز سر خم کردیم
وزخاک خرابات تیمم کردیم
امید که در میکده ها دریابیم
آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم.
صفحات کتاب :
21
کنگره :
PIR7953‭‬ ‭/س65‭ب‌2 1394
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
‭م‌81-10476
شابک :
978-600-94591-4-8
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه بافتن تا یافتن