کتاب جملات قصار هنریک یوهان ایبسن pdf

نمایشنامه نویس بزرگ جهان

امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
جملات قصار نمایشنامه نویس بزرگ جهان هنریک یوهان ایبسن
این نمایشنامه یک اثرپژوهشی است و کتابنامه بهمراه دارد.
اجتماعی که در سایه دروغ به حیات خود ادامه می دهد خرابیش چه اهمیتی دارد باید با خاک یکسانش کرد.
حزب مثل یک کارخانه کالباس سازی است هر نوع گوشتی را بدون تفاوت خرد و مخلوط می کند و معجون غریبی از کله گنده ها و بی کله ها می سازد.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
64
کتابشناسی ملی :
3841359
شابک :
978-600-94591-3-1

کتاب های مشابه جملات قصار هنریک یوهان ایبسن