امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,150
نظر شما چیست؟

کتاب با من به بوسنی می آیی؟ ‫خاطرات یک دختر بوسنیایی از اهالی «زورنیک» است که برای‏ گروه سنی نوجوانان تهیه و تدوین شده است.

معرفی کتاب با من به بوسنی می آیی؟

ادیتا دوگالیچ پس از 4 سال‏ اقامت در آلمان و پایان جنگهای داخلی و پذیرش قرارداد دیتون به‏ وطن خویش بازگشته و به اوضاع کشور جنگ‏ زده، بعد از مه 1996پرداخته است. نویسنده و گردآورنده این خاطرات در «پیش گفتار»کتاب به شرح زندگی‏نامه مختصر «ادیتا دوگالیچ» پرداخته و در 19 فصل دیگر چگونگی سفر به بوسنی و اوضاع کشور پس از تقسیم ‏بوسنی به دو منطقه خودمختار کروات - مسلمان و جمهوری‏ صربستان را بیان نموده است.

خلاصه کتاب

دیدار از گورستان دسته‏ جمعی عده ‏ای از مردم توزلا که در مه 1995توسط صربها طی انفجاری کشته شده بودند/ بازدید از مناطق توزلاو بازدید آثار جنگ/ بازگویی سنت‏های بوسنی و خاطرات گذشته ودیدار شهر «زورنیک» از راه دور/ کمکهای کشورهای دیگر به‏ مدارس و مردم بوسنی/ وجود گورهای دسته‏ جمعی در «سربرنیتسا»و قتل عام افراد آن شهر توسط صربها/ سفر به «سارایوو» و دیدار آثارجنگ در مسیر این شهر/ دیدار از یک شهر جنگ‏ زده و ویران وخاطراتی از زمان جنگ در شهر «سارایوو».../ از بین رفتن کتابخانه‏ ملی سارایوو با بیش از صد سال قدمت و یک میلیون جلد کتاب درزمان جنگ/ نظرات خانواده درباره زندگی در بوسنی و... موارد عمده‏ بیان شده در این خاطرات است.

دانلود کتاب با من به بوسنی می آیی

نسخه الکترونیک این کتاب در فراکتاب عرضه شده است و در نرم افزار برای دانلود یا مطالعه آنلاین در دسترس شماست.

صفحات کتاب :
96
کنگره :
‫‭DR1313/8‫‭/ک9ب2 1389
دیویی :
‫‭949/7103
کتابشناسی ملی :
2002968
شابک :
978-964-471-595-2
سال نشر :
1313
شابک دیجیتال :
978-600-03-1988-5

کتاب های مشابه با من به بوسنی می آیی؟