کتاب دانش نامه عملیات های ماندگار نیروی دریایی pdf

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
80,000
نظر شما چیست؟
تمدن و فرهنگ هر کشور در تاریخ آن سرزمین نهفته است و ثبت سوابق تاریخی همواره چراغی روشن فراسوی آیندگان جهت عبرت و افتخار محسوب می شود.

اطلس نظامی مقوله ای است که ثبت و تحریر آن، به منزله یک سند ارزشمند تاریخی، می تواند در جهت معرفی وقایع و آثار جنگ ها برای مشاهده و ارزیابی تحلیگران نظامی، متخصصان و مردم کشورها استفاده شود...
کنگره :
‏‫‬‭DSR۱۶۰۶‭‏‫‭/س۹‮الف‬۶ ۱۳۹۸
دیویی :
‏‫‭۹۵۵ /۰۸۴۳
کتابشناسی ملی :
5299065
شابک :
‏‫‭‭‬978-600-03-0634-2‭
سال نشر :
1398
شابک دیجیتال :
978-600-03-2647-0
صفحات کتاب :
441

کتاب های مشابه دانش نامه عملیات های ماندگار نیروی دریایی