امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,800
نظر شما چیست؟
موضوع اشعار این کتاب اکثرا اجتماعی است و به گونه ای نگاه انتقادی به مسائل و مشکلات اجتماعی دارد. به عبارتی شعرهای این مجموعه بیشتر سوژه محور و هدفدار هستند. آثار این کتاب این طور نیست که شاعر از هیچ به شعر رسیده باشد و در پشت هر اثر یک دغدغه یا سوژه ای قرار دارد. در این کتاب موضوعات متنوعی آورده شده است از جمله موضوعاتی که در این کتاب آمده است ترور دانشمندان، قدرت منطقه و برخی مسائل سیاسی است.

اسم این کتاب بر اساس اثر شناخته شده نظامی انتخاب شده است تا یک فاصله گذاری ذهنی ایجاد شود. البته عنوان کتاب اسم یکی از شعرهای این مجموعه نیز است. همچنین این کتاب به زبان معیار نزدیک است و همین موضوع باعث می شود استقبال بیشتری از کتاب شود زیرا شعر طنز با زبان معیار بیشتر مورد علاقه مردم قرار می گیرد و راحت تر با این شعر ها ارتباط برقرار می کنند.

وصلت ما از ازل یک وصلت ناجور بود
من که خود راضی به این وصلت نبودم زور بود
درس و دانشگاه بالکل بی بخارم کرده بود
بسکه بودم سر بزیر و در غذا کافور بود
بر تن من رخت دامادی پدر با زور کرد
گفت باید زن بگیری تو وَ این دستور بود
چندباری خواستگاری رفته بودم بد نبود...
صفحات کتاب :
98
کتابشناسی ملی :
3810515
شابک :
‫‭978-600-03-0132-3‬‭‬
سال نشر :
1394
شابک دیجیتال :
978-600-03-2650-0

کتاب های مشابه مخزن الاشرار