نظر شما چیست؟
Falënderimet dhe lavdërimet i përkasin vetëm Allahut, Një dhe të Vetëm, Absolutit, Sunduesit në Ditën e Gjykimit. Përshëndetjet, urimet dhe salavatet tona janë për të mirin e të gjithë njerëzimit, profetin Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!), për familjen e tij të pastër dhe për të gjithë pasuesit e rrugës së tij.
Të dashur lexues! Libri që keni në duar vjen me këshilla e urtësi nga thesari i pashtershëm - Kur’ani famëlartë. Jemi mësuar të shfletojmë libra me tituj dhe përmbajtje mjaft domethënëse, të cilët na kanë njohur me tregime, ngjarje, histori e mesazhe për të forcuar besimin dhe moralin tonë. Në këtë libër nuk flitet për ngjarje a histori profetësh e popujsh. Në libër trajtohen probleme që kanë të bëjnë me çështje individuale, familjare, shoqërore etj. Në libër trajtohen, gjithashtu, edhe marrëdhëniet dhe të drejtat ndërmjet prindërve dhe fëmijëve, sjelljet, të drejtat e bashkëshortëve etj.
صفحات کتاب :
141
کنگره :
‫‭BP65/3‫‬‭‫‬‭/ق4د4049513 1393
دیویی :
297/4172‬
کتابشناسی ملی :
3499281
شابک :
‫‭978-964-195-837-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه MËSIME NGA AJETET E KUR'ANIT II