نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مراقب باشید که به جماعت اهل فرهنگ و هنر زیاد بها ندهید! به قول بچه ها به آنها رو ندهید که این جماعت، استعداد پررویی دارند و تا به روی آنها بخندید، خیالاتی می شوند و خوش شان می آید و حتی ممکن است تصور کنند خبری شده و قرار است اتفاقی بیفتد...
دیویی :
8فا7/62
کتابشناسی ملی :
2407625
شابک :
‭978-600-175-191-2‬
سال نشر :
1394
شابک دیجیتال :
978-600-03-1568-9
صفحات کتاب :
72
کنگره :
‫PIR7962 ‭/م7232‫‬‮‭چ76 1390

کتاب های مشابه چگونه مدیر فرهنگی شویم؟