امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تپه های شنی تا در مهمانخانه می رسند و آنجا تمام می شوند. از لای در یا از میان شاخه های بامبو که دیوار را شکل می دهند زمینی صاف و سفید به چشم می خورد که تا افق ادامه دارد. پشت مهمانخانه زمینی خشک و ضمخت است . و چند کیلومتر دورتر رشته کوهها دیده می شود. کوهها پشت به پشت هم داده اند و هرکوه بلندتر از کوه جلوییست. قله هاشان گوئی آسمان را مانند تبر می شکافند...
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه ملاقاتی