نظر شما چیست؟
کتاب "داروشناسی پزشکی در یک نگاه" مجموعه ای خلاصه، جامع و با رویکردی تفهیمی می باشد که سعی دارد جنبه های حفظی این علم را نیز در قالب تصاویر شماتیک در حافظه خواننده ماندگارتر سازد. این کتاب، همانند سایر کتابهای برجسته و شناخته شده ی این دانش، از جنبه های عمومی دانش داروشناسی نظیر قوانین فیزیکوشیمیایی و زیستی حاکم آغاز می شود و بعد از آن در قریب پنجاه تک نگار، دسته های مختلف دارویی را از جنبه های مختلف بررسی می کند. یک تک نگار ویژه ی سم شناسی و عوارض جانبی داروها نیز در پایان کتاب گنجانده شده است.

این تک نگارها همگی دارای یک تصویر گویا هستند که سعی در نشان دادن چگونگی عملکرد آن دسته ی دارویی در بدن انسان دارد و از این راه، القا مطلب به صورتی عمیقتر و با ماندگاری بیشتر در ذهن مخاطب صورت می پذیرد. مخاطبین این کتاب دانشجویان رشته هدای وابسته با سلامت و حتی دانش آموختگان این رشته ها می باشند چراکه با مروری سریع، حتی تنها با تورق کتاب و تاملی کوتاه بر تصاویر، می توانند آموخته های خویش را بازیابی کنند.
صفحات کتاب :
306
کتابشناسی ملی :
3764650
شابک :
‫‭978-964-5627-92-6‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه داروشناسی پزشکی در یک نگاه