نظر شما چیست؟
برف، سنگین و سرد و خشم آلود
مثل ببری نشسته است به کوه
بی صدا مثل ردّ پای پلنگ
کُردعلی نقش بسته است به کوه
***
رفته هیزم بیاورد سر شب
کُردعلی مرد کوچ و کوهستان
ناگهان برف ناگهان کولاک
ناگهان باد ناگهان بوران
کتابشناسی ملی :
3791712
شابک :
978-600-03-0078-4
سال نشر :
1394
شابک دیجیتال :
978-600-03-2701-9
صفحات کتاب :
136

کتاب های مشابه سنگچین