کتاب شوک pdf

انواع، فرایندهای ‌تشخیص و درمان‌های ممکن آن

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
شوک عبارتست از ناکافی بودن جریان خون اعضاء حیاتی و یا نارسائی و ناتوانی سلولهای حیاتی بدن جهت مصرف اکسیژن.
پایه و اساس درک ناهنجاریها در تمام اشکال شوک، اختلالی است که در متابولیسم سلولی بوجود می آید. شوک باهر اتیولوژی با کاهش و یا ناکافی بودن مصرف اکسیژن سلولی همراه است.چون تمام عملکرد سلولی...
صفحات کتاب :
258
کنگره :
‫RB150‭‬‭ /ش9‫‬‮‭ف4 1395
دیویی :
‫‬‭617/21
کتابشناسی ملی :
4409715
شابک :
‫‬‭978-600-369-073-8‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه شوک