امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,600
نظر شما چیست؟
علی رغم روش های بهداشت دهانی، محیط با فلوراید مطلوب و شیوه های واقع بینانه ی اصلاح رژیم غذایی ، پوسیدگی های سطوح اکلوزالی در اکثر کودکان و نوجوانان همچنان غیرقابل اجتناب می باشد. دندانپزشکی پیشگیرانه می تواند نقش قابل توجهی را در بهبود سلامت دهانی کودکان بازی کند و فیشور سیلانت و ترمیم های رزینی پیشگیرانه به عنوان جزء اساسی دندانپزشکی پیشگیرانه، به صورت قابل توجهی در این زمینه کمک کننده خواهند بود.بدون شک فیشور سیلانت و ترمیم های رزینی پیشگیرانه نقش حیاتی در پیشگیری از پوسیدگی های...
صفحات کتاب :
114
کنگره :
‫‬‭‬‭RK652/7‫‭/‮الف‬2ن7 1395
دیویی :
‫‬‭617/605
کتابشناسی ملی :
4359399
شابک :
‫‭978-600-369-071-4‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه نقش فیشورسیلانت و ترمیم های رزینی پیشگیرانه دردندانپزشکی کودکان