امتیاز
5 / 4.9
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در عصر انفجار اطلاعات و زمانه ای که آموخته ها به سرعت کهنه می شوند، آن چه مهم است میزان دانسته های ما نیست بلکه سرعت یادگیری ما است. در حال حاضر مدیران باید تنها نقش مربی و راهنما را برای همکاران توانمند خود که رضایت مشتریان را برآورده می کنند بر عهده داشته باشند.
صفحات کتاب :
37

کتاب های مشابه خلاصه کتاب مدیران کهنه کار و زمانه ای نو