کتاب درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطه

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطه

حجم دانلود: 1020.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 191

در این کتاب هدف ما نمایاندن مجاری ورود ادبیات نوین به جامعه ادبی ایران است؛ مجرای تاریخی، جغرافیایی و مهمتر از آن ها مجرای فکری.

انتخاب این هدف از آن روست که برای تشخیص «ماهیت» ادبیات نوین ایران ناگزیر از شناخت این مجاری هستیم. اهلیت و سرکشی، احترام و رویگردانی، و اعتنا و بی محلی این ادبیات به آداب و رسوم، ارزش های بومی و فرهنگ جامعه ایران منوط به دریافت همین شخصیت ماهوی است ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطه

مشخصات کتاب درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 191

کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۵۰‏‫‬‮‭/ب۹د۴ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۰/۹

کتابشناسی ملی : 4042877

شابک : ‭ ‏‫‭978-600-03-0307-5

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطه