کتاب فریادهای خاموش (جلد سوم)

روزنگاشت تنهایی

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 2.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 568

خلاصه کتاب فریادهای خاموش (جلد سوم)

در برگیرنده مجموعه یادداشت های روزانه دکتر افروغ است. این کتاب نوشته های روزانه افروغ در بین سال های 90 و 91 را در بر می گیرد.

خاطرات روزانه خود را به گونه ای می نویسم، تو گویی که یکی از آیندگانی هستم که این خاطرات را می خواند. کاملا خودم را جزء آیندگان می دانم و احساس پیوند و اتصال با آنان می کنم، جز این هم نباید باشد.

با نگاه فرآیندی جای هیچ گونه انفصال و انقطاعی نیست. همان گونه که من جزئی از گذشتگانم، آیندگان هم جزئی از من خواهند بود. این پیوند نه در زمان و مکان که در جوهره انسان و فرایندی و غایتمدار بودن این جوهره است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فریادهای خاموش

صفحات کتاب : 568

کنگره : ‏‫DSR۱۶۷۰ ‭/‮الف‬۷آ۵‏‫‬‭ ۱۳۹۶

دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۵

کتابشناسی ملی : 4690736

شابک : 978-600-03-0713-4

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات