کتاب مدیریت پسماند

پسماندهای پرتوزا و بیمارستانی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مدیریت پسماند

حجم دانلود: 7.4 مگا بایت

موادد پرتوزا به دوشکل مورد استفاده قرار می گیرند.نوع اول چشمه های بسته می باشند که به صورتی به کار می روند که امکان پخش مواد پرتوزا محتوی آنها بسیار کم است. نوع دوم چشمه های باز می باشند که...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مدیریت پسماند

مشخصات کتاب مدیریت پسماند

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب مدیریت پسماند