داستان کوتاه - لیست آثار

زندگی عزیز

کتاب کوله‌ پشتی

7,000 تومان

میکروسکوپ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

آن مرد

بوی شهر بهشت

900 تومان

رود مرگ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

ساندویچ

کانون فرهنگی چوک

رایگان

حسنک کجایی

کانون فرهنگی چوک

رایگان

شلوغی

شور آفرین

3,000 تومان

شبراه

گروه فرهنگی اقاقیا

6,500 تومان