پویش کتاب خانه - لیست آثار

نامه های بلوغ

علی صفایی حائری

از 5,000 تا 24,000 از 3,950 تا 18,960 تومان

غدیر

علی صفایی حائری

از 1,500 تا 8,500 از 1,185 تا 6,715 تومان

تو می آیی

علی صفایی حائری

از 2,500 تا 16,500 از 1,975 تا 13,035 تومان

رژیسور

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 11,850 تا 29,230 تومان

روش برداشت از نهج البلاغه

علی صفایی حائری

از 3,000 تا 17,500 از 2,370 تا 13,825 تومان

از عشقاباد تا عشق آباد (جلد اول)

سوره مهر

از 13,900 تا 28,000 از 10,981 تا 22,120 تومان

آنک آن یتیم نظرکرده

سوره مهر

از 15,000 تا 65,000 از 11,850 تا 51,350 تومان

مناجات

سوره مهر

از 6,000 تا 35,000 از 4,740 تا 27,650 تومان

حرمان هور

سوره مهر

از 4,900 تا 23,000 از 3,871 تا 18,170 تومان

در کمین گل سرخ

سوره مهر

از 15,000 تا 30,000 از 11,850 تا 23,700 تومان

روش برداشت از قرآن

علی صفایی حائری

از 3,500 تا 18,500 از 2,765 تا 14,615 تومان

آهِ با شین

محمد کاظم مزینانی

از 14,500 تا 25,000 تومان

پوتین قرمزها

فاطمه بهبودی

از 13,500 تا 16,000 تومان

نرگس

سوره مهر

از 11,000 تا 13,000 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

از 12,000 تا 33,000 از 9,480 تا 26,070 تومان

مردی که خواب نمی دید

داوود بختیاری دانشور

از 7,500 تا 18,000 تومان