امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
تغییر، با تکامل و پیشرفت ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ و از آنجا که انسان به لحاظ فطری، کمال‌گراست، همواره به دنبال تغییر می‌باشد؛ و این همان فلسفة بعثت پیامبران الهی و هدف بسیاری از تلاشهای اولیای خدا به شمار می رود. بنابراین تغییر، بخش جدایی ناپذیر حرکت انسان به سوی کمال است.
از این رو، دغدغه بسیاری از انسانها یافتن راههایی کارآمد برای تغییر خود و دیگرن بوده است؛ و البته تعامل فراوان انسان با دیگران و تأثیر پذیری وی از اطرافیان، سبب شده است که تغییر دیگران، عاملی مؤثر در تغییر خود نیز به شمار رود و از این رو بایسته است با تغییر دیگران، زمینة تغییر خود را نیز فراهم کرد.
دیویی :
‫‬‮‭297/72
کتابشناسی ملی :
2775131
شابک :
‭978-964-7673-88-4‬‬
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
97
کنگره :
‫‬‮‭BP258‫‬‮‭/ع85م9 1391

کتاب های مشابه مهارت تغییر رفتار دیگران در آموزه های دینی