امتیاز
5 / 2.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
معیار ارزش غذایی هر ماده‌ای که می‌خوریم، مقدار حرارتی است که در بدن ما تولید می‌کند آنچه در روز می‌خوریم همه این مواد خوراکی گوناگون گیاهی و حیوانی که می‌شود به شکم ما سرازیر می‌شوند تا سیرمان کنند از نظر تغذیه و دانش روز سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند 1 – پروتئینها 2- ئیدراتهای کربن 3 – چربیها ...
صفحات کتاب :
41

کتاب های مشابه آشپزی بدون گوشت