کتاب اسرار ارتباط موثر pdf

اسراری که با دانستن آن‌ها بهتر می‌توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید

امتیاز
5 / 3.7
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 9,000
نظر شما چیست؟
اسرار ارتباط مؤثر: اسراری که با دانستن آن ها بهتر می توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید.

اگر نمی دانید که چگونه می توان با دیگران به صورت بهتری ارتباط برقرار کرد؟
اگر نمی دانید که چگونه باید با کودکان صحبت کرده و ارتباط برقرار کرد تا بهتر به حرف ما گوش دهند؟
اگر نمی دانید چگونه ارتباط برقرار کردنی در جلسه خواستگاری منجر به ازدواج می شود؟
اگر نمی دانید که چگونه باید انتقاد سازنده ای داشت؟
چگونه باید به درخواست های نا به جای دیگران نه گفت؟
و...

مانعی ندارد چرا که در کتاب "اسرار ارتباط موثر" در مورد همین مسائل و بسیاری چیزهای دیگر که سبب بهبود روابط شما با دیگران خواهد شد صحبت می شود.

نکته اصلی در ارتباط، داشتن زبان مشترک یا مجموعه ای از رفتارها، وسائل، مجاری ارتباط و ... است که در نهایت می توان از طریق آن، با دیگری ارتباط برقرار کرد. ارتباط، دریچه اصلی برقراری روابط انسانی است که طی آن می توانیم اهداف و مقاصد خود را به دیگران انتقال دهیم و در مقابل، اهداف و مقاصد دیگران را نیز درک کنیم. موضوع ارتباط، در زندگی انسان ها بسیار پر اهمیت است و شاید، مؤثرترین بخش زندگی یک فرد همین باشد.

همه ما بخشی عمده از زندگی خود را در ارتباط با دیگران سپری می کنیم یا در فکر آن به سرمی بریم. کسی که نگرش ها و شخصیت، عواطف، جنبه های روانی، اجتماعی، ارزشی و فرهنگی و نوع رفتار خود را می شناسد، حدود انتظارات و علایق خود را مشخص می کند و می داند که از دیگران چه بخواهد و از آن ها چه انتظاراتی داشته باشد.

افرادی که خود را می شناسند، تا حدود زیادی بر خود، خواسته و رفتار خود مسلّط هستند. این افراد، از توان کنترل بر خود، برخوردارند و می توانند با محیط و دیگران، روابط مناسب برقرار کنند. عواطف و احساسات چه از لحاظ شکل دهی و تأثیر بر برخوردها و چه از لحاظ حفظ و پایان دادن روابط، تأثیر قابل توجهی بر روابط میان فردی دارند.
کتابشناسی ملی :
4496744
شابک :
978-600-455-009-3‬
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
102
کنگره :
‏‫BF637‭‬ ‭/‮الف‬4‏‫‭ح9 1395
دیویی :
‏‫‭158/2

کتاب های مشابه اسرار ارتباط موثر