امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,800
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب نگرش دیگر به قرآن

موضوع ســخن «قرآن مجید» و «نحوه اســتفاده از آن در زندگی» از نگاهی متفاوت و با نگرشی دیگر است. همه می دانیم: «قرآن آخرین کتاب آسمانی است.» همچنین نحوه تعامل مردم و طبقات مختلف آن را با قرآن در طول زندگی دیده ایم. اینها بینش و نگرش ما را شکل داده و در بعضی مواقع شبهه ها و سئوال هایی را در ذهن پدید آورده است. آیا حقیقت قرآن و جایگاه آن از دیدگاه اسلام، همین است؟

گزیده ای از کتاب نگرشی دیگر به قرآن

اگر از شما و هر انسان سالم و آزاده ای دیگر سئوال شودکه: «آیا دوست داری عمری صرف کنی و روزهایت سپری شود و پس از یک زندگی سراسر تکراری در نهایتروزمرگی عمرت به پایان برسد؟ آیا می خواهی مثل همه باشی؟» چه پاسخی می دهید؟ البته هر انسانی با اندکی تأمل در خلوت خود پاسخ خواهد داد: نه! نمی خواهم حاصل عمرم یک زندگی عادی، پست و روزمره باشد. من می خواهم برتر از سطح عموم باشم...

آری برای انسان با ظرفیت نامحدود، فقط رهایی از تمام قیود و رسیدن به نامحدود راضی کننده است و بس! و چنین کیمیایی نه در دست خود اوست و نه در نزد هیچ موجود محدود دیگر مثل خودش. این اکسیر نجات بخش تنها و تنها در اختیار حقیقت بی نهایت هستی است، یکتا حقیقت محض نامتناهی.

صفحات کتاب :
76
کنگره :
BP۶۵/۳‏‫‭/ن۳ک۲ ۱۳۹۲
دیویی :
۲۹۷/۱۵۹
کتابشناسی ملی :
3380266
شابک :
978-600-6462-28-8
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به قرآن

با موفقیت اضافه شد
0