امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟
با توجه به مطالبی که گردآوری شده است هدف از چیدمان این موضوعات دادن اطلاعات مفیدی است که یک نوجوان و جوان و خانواده ها باید بدانند تا از خطرات احتمالی در امان بماند مثلا برای رفتن به کوه باید یک راهنما باشد یا از اطلاعات او باید بهره گرفت تا به راههای ناهموار و سخت و صخره ها و پرتگاههای خطرناک برخورد نکنیم بلکه از راه هموار و بی خطر و کوتاه و زیبا و مفرح برویم تا از گردش کوه پیمایی خود لذت ببریم. در فصل اول و دوم این مطالب ارائه شده است تا نقشه راه صحیح به اطلاعات افراد افزوده شود و مسیر خطرناکی که بر ایشان شناخته شده نیست تدابیر لازم را اعمال کنند تا از زندگی خود لذت ببرند...
صفحات کتاب :
111

کتاب های مشابه تهاجم پنهان