امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 19,500
نظر شما چیست؟
« حکمت اُنسی و زیبایی شناسی عرفانی هنراسلامی » تالیف زنده یاد دکترمحمد مددپور، و از آخرین آثار تألیف شده اوست که سوره مهر به منظور تجلیل وی و ماندگار نمودن اندیشه او به بازار اندیشه و فرهنگ عرضه کرده است.
این کتاب در2 باب ”حکمت هنراسلامی“ و”تاریخ هنراسلامی“ مقوله زیبایی شناسی هنراسلامی را مورد بحث وبررسی قرار می دهد. باب اوّل شامل چهار فصل با عناوین: حکمت انسی و معرفت شناسی هنر اسلامی؛ سرآغاز حکمت هنر؛ هنر حقیقی و حکمت دینی و ادوار هنری است.
صفحات کتاب :
243
کنگره :
‫‬‭BBR1407 /ف4ی856‫‬‭ 1390
دیویی :
‫‬‭‭189/1
کتابشناسی ملی :
2468523
شابک :
978-964-8687-91-0
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2025-6

کتاب های مشابه حکمت انسی