امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 13,650
نظر شما چیست؟
«حقوق شهروندی وعدالت » از مجموعه کتاب های «عماد افروغ » که در انتشارات سوره مهر منتشر می شده است.
« حقوق شهروندی و عدالت» دومین کتاب از این مجموعه آثار است که به گفته افروغ در آن تلاش شده است که به جامع ترین حقوق انسانی ،یعنی حقوق شهروندی و شاخه های مختلف فردی، گروهی و جامعه ای آن در عرصه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و چالش های آن پرداخته شود.

افروغ بحث آزادی و مناقشات آن به عنوان یکی از ارزش های اصلی و همچنین ارزش های واسط فهم و دست یابی به سایر حقوق و نیازهای اساسی و شبکه های اغوایی و هژمونیک و قدرت را از مباحث دیگری دانست که در کتاب به آن پرداخته شده است.

نویسنده کتاب« حقوق شهروندی و عدالت» درباره انتخاب نام کتاب تاکید کرد: عناوین کتاب ها بر اساس ارتباط موضوعی و یا بر اساس برجسته کردن یک گفتار از میان گفتارهای مرتبط انتخاب شده است.
صفحات کتاب :
251
کنگره :
‏‫‬‭KMH۵۰۲/۴‏‫‬‭/‮الف‬۷ح۷ ۱۳۹۵
دیویی :
‏‫‬‭۳۴۲/۵۵۰۸۵
کتابشناسی ملی :
‎۱‎۲‎۲‎۲‎۳‎۴‎۳
شابک :
978-964-506-500-1
سال نشر :
1395
شابک دیجیتال :
978-600-03-2028-7

کتاب های مشابه حقوق شهروندی و عدالت