امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
- ممنون که اومدی مهران جان خیلی خوشحالمون کردی.
- خواهش می کنم مامان فروز واقعا دلم برای هر دو تون تنگ شده بود.
- دلم مام برای تو تنگ شده بود حالا بالاخره اجازه هست کادومو باز کنم یا نه؟
- بله خانوم خانوما اجازه مام دست شماست...
صفحات کتاب :
98

کتاب های مشابه نیاز