نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب حاضر مقدمه‌ای است بر نظریه فیلم که آن را رابرت استم، نوشته و گروه مترجمان به سرپرستی احسان نوروزی در 432 صفحه و پیش‌گفتار و مقدمه دربارة کتاب و نظریة فیلم و کتاب‌شناسی به پایان برده است. در این کتاب به بحثهایی نظیر، پدران نظریه فیلم، ماهیت سینما، فرمالیسم روسی و مکتب باختن، مکتب فرانکفورت، موج نگره مؤلف، مسئله زبان فیلم، ورود فمینیسم، زایش تماشاگر، بوطیقا و سیاست پست‌مدرن و... پرداخته شده است.
صفحات کتاب :
416
شابک :
978-6000318062
سال نشر :
1398
شابک دیجیتال :
978-600-03-1806-2

کتاب های مشابه مقدمه ای بر نظریه فیلم